Đăng tin miễn phí Đăng ký Đăng nhập

Điều khoản thỏa thuận

1. Điều khoản chung
- Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website www.sangnhuongnhadat.vn (sau đây gọi tắt là Sangnhuongnhadat.vn) do Công Ty TNHH Phúc Khang Điền làm chủ sở hữu. Đây là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được trao đổi thông tin, đăng tin, chào bán, chào mua, các sản phẩm được giao dịch hợp pháp, và theo đó người bán và người mua sản phẩm có thể thực hiện được một phần trong qui trình giao dịch bất động sản trên sàn.
- Khách hàng khi muốn tra cứu thông tin, hoặc tham gia đăng tin trên Sàn giao dịch thương mại điện tử www.sangnhuongnhadat.vn chỉ cần thao tác truy cập vào website www.sangnhuongnhadat.vn , trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin và đường dẫn cần thiết để người dùng tiếp tục truy cập và tìm được các thông tin phù hợp đối với sản phẩm cần mua, bán hoặc vị trí phù hợp để thực hiện đăng tin mua hoặc bán.
- Trước khi sử dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử www.sangnhuongnhadat.vn , bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Sangnhuongnhadat.vn
- Hoạt động mua bán hàng hóa trên Sàn giao dich www.sangnhuongnhadat.vn phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của các bên giao dịch.
- Sangnhuongnhadat.vn không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về tính chính xác của thông tin được đăng, đồng thời không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về những thông tin khách hàng đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Sangnhuongnhadat.vn
- Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Sangnhuongnhadat.vn có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang “Điều khoản thỏa thuận” để xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có) để xác nhận và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.
- Chỉ chấp nhận các quảng cáo các thông tin liên quan đến bất động sản.
- Một tin đăng chỉ quảng cáo cho 1 tài sản.
- Thông tin quảng cáo phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.
- Khi vào web của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Quy Chế này, Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn sẽ hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng ký.
- Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.
- Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong các email quảng cáo.
2. Điều khoản riêng về nội dung:
Sangnhuongnhadat.vn có các quyền như sau về nội dung tin đăng:
- Các thông tin đăng trên website Sangnhuongnhadat.vn không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Sangnhuongnhadat.vn sẽ xóa giá mà không cần thông báo trước.
- Sangnhuongnhadat.vn có toàn quyền quyết định đăng tin, lưu giữ, chỉnh sữa, thêm hoặc lược bỏ phần thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần báo trước cho khách hàng.
3. Điều khoản riêng về bản quyền thương hiệu:
Để tránh cạnh tranh không lành mạnh và gây nhầm lẫn cho khách hàng, Sangnhuongnhadat.vn giữ toàn quyền không đăng bài quảng cáo cho những công ty và trang web có tính chất sau:
• Có tính chất giả tạo Sangnhuongnhadat.vn để cung cấp dịch vụ
• Sao chép giao diện của Sangnhuongnhadat.vn
• Sao chép slogan, logo hoặc tên miền của Sangnhuongnhadat.vn
- Bạn đảm bảo rằng nội dung, thông tin, hình ảnh không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Sangnhuongnhadat.vn mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tênngườichủsởhữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền; nguồn [tên website cung cấp thông tin]”.
Liên hệ trực tuyến

Hút hầm cầu Gia Lai

|

Hút hầm cầu Bình Định

|

Hút hầm cầu Kon Tum

|

Hút hầm cầu Gia re Gia Lai

|

Thiet Ke Web Gia Lai

|

Thiet Ke Web Kon Tum

|

Nha Dat Gia Lai

|

Cung Cap Ca Phe