Đăng tin miễn phí Đăng ký Đăng nhập

Giải quyết khiếu nại

- Nếu phát sinh tranh chấp giữa thành viên, hoặc khách hàng và Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn, thì Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, thành viên, hoặc khách hàng và Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn đồng ý rằng Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn sẽ giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.
- Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn khuyến khích thành viên, hoặc khách hàng trước tiên hãy liên hệ với Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn để tìm được giải pháp phù hợp.
- Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn đều sẽ được gởi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Sangnhuongnhadat.vn thông tin sau:
+ Điện thoại: 0593 863246 hoặc 0914482666
+ Email: info@sangnhuongnhadat.vn
- Ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
- Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn đều sẽ được Sangnhuongnhadat.vn hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Sangnhuongnhadat.vn để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.
- Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới dịch vụ mà Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn cung cấp (nếu có).
- Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:
 Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
 Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết
 Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại.
Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.
Liên hệ trực tuyến

Hút hầm cầu Gia Lai

|

Hút hầm cầu Bình Định

|

Hút hầm cầu Kon Tum

|

Hút hầm cầu Gia re Gia Lai

|

Thiet Ke Web Gia Lai

|

Thiet Ke Web Kon Tum

|

Nha Dat Gia Lai

|

Cung Cap Ca Phe