Đăng tin miễn phí Đăng ký Đăng nhập

Quy định đối với người mua

Quý khách hàng giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử www.sangnhuongnhadat.vn đều phải chịu trách nhiệm như sau:

1. Trách nhiệm chung:
+ Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
+ Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
+ Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn.
+ Thành Viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
+ Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.
+ Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
+ Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn trong bản Quy Chế này.
+ Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn.

2. Trách nhiệm của Người Mua:
Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn.
Cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn là đầy đủ và chính xác. Nếu thành viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn thì thành viên đó có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Người Mua không được sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virut gây hư hại tới hệ thống máy chủ, website Sàn giao dịch www.sangnhuongnhadat.vn. Thành viên nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Thanh toán tiền hàng hóa/dịch vụ cho Người Bán, và thực hiện các dịch vụ với Người Bán theo đúng thỏa thuận, và qui định của pháp luật hiện hành.
Liên hệ trực tuyến

Hút hầm cầu Gia Lai

|

Hút hầm cầu Bình Định

|

Hút hầm cầu Kon Tum

|

Hút hầm cầu Gia re Gia Lai

|

Thiet Ke Web Gia Lai

|

Thiet Ke Web Kon Tum

|

Nha Dat Gia Lai

|

Cung Cap Ca Phe